ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

IFRS – Implementation

General description The amendments introduced to the accounting, reporting and auditing law in 2016...

Preparing financial statements in accordance with the IFRS standards

General description The amendments introduced to the accounting, reporting and auditing law in 2016...

Adoption of IFRS for SME/preparation of financial statements

General description The amendments introduced to the accounting, reporting and auditing law in 2016...

Corporate training in IFRS standards

General description A special training course in IFRS standards is intended for corporate clients. ...

Deep IFRS Professional Course

Course description: Deep IFRS Professional Course covers all the relevant standards. Over 50% of the training...

700 GEL

IFRS For SMEs

კურსის შესახებ: კურსი შედგება ორი ნაწილისაგან, პირველი ნაწილი - მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ გა...

600 GEL

Training on Differences Between Tax and IFRS Accounting

Course description: The course provides detailed analysis of all the differences existing between tax and IFR...

250 GEL

Corporate training in IFRS standards

კურსის შესახებ: IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული კლიენტებისთვის, კურსი შექმნილია ...

GEL