ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება IFRS შესაბამისად

ზოგადი აღწერა

2016 წელს  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონში შესულმა ცვლილებებმა კომპანიებისთვის სავალდებულო  გახადა ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება IFRS სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენ გთავაზობთ

  • კომპანიის აღრიცხვის სისტემის გამოკვლევას
  • ტრანზაქციებისა და ნაშთების კორექტირებებს IFRS სტანდარტების შესაბამისად
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS სტანდარტების შესაბამისად
  • ფინანსური სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადებას
  • ფინანსური აუდიტის პროცესში მხარდაჭერას
  • მხარდაჭერას საქმიანობის მიმოხილვის ანგარიშგების მომზადების პროცესში „ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ კანონის“ შესაბამისად.

შედეგად თქვენ მიიღებთ

IFRS სტანდარტების შესაბამისად მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებას, აუდიტებთან და ინვესტორებთან წარსადგენად