ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

შიდა აუდიტი

ზოგადი აღწერა

რისკების მართვის პოლიტიკა კომპანიისთვის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენს. რისკების მინიმიზაციისათვის მნიშვნელოვანია გამართული ბიზნეს პროცესები, პროცედურებისა და შიდა კონტროლის მექანიზმების დახვეწა და მუდმივი მონიტორინგი. შიდა აუდიტი წარმოადგენს იმ რგოლს, რომელიც კომპანიაში უზრუნველყოფს რისკების მინიმიზაციას;

ჩვენ გთავაზობთ

  • შიდა კონტროლის სისტემების ანალიზს და გაუმჯობესებას
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესების ანალიზს და ოპტიმიზაციას
  • აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების ანალიზს და რეკომენდაციებს
  • კომპანიის რისკების მართვის პოლიტიკის განსაზღვრას

შედეგად თქვენ მიიღებთ

გამართულ ბიზნეს პროცესებს, სრულყოფილ კონტროლის მექანიზმებს და რისკების მართვის სწორ პოლიტიკას;