ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

ინვესტიციების მოზიდვაში მხარდაჭერა

ზოგადი აღწერა

ფინანსური რესურსების მოძიება, დაფინანსების სწორი სტრუქტურის ფორმირება და იაფი რესურსების მოძიება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია კომპანიების შემდგომი განვითარებისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ

კომპანიის შეფასებას და ბიზნეს გეგმის შემუშავებას
ინვესტორებისთვის საჭირო ინფორმაციის მომზადებას (პრეზენტაცია, ფინანსური ანგარიშგებები, კორპორაციული კოდექსის დანერგვა)
პოტენციური ინვესტორების მოძიებას, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ ბაზარზე
ინვესტორებთან მოლაპარაკების პროცესში მხარდაჭერას/მართვას

შედეგად თქვენ მიიღებთ

სწორად დაგეგმილ დაფინანსების სტრუქტურას, იაფ ფინანსურ რესურსებს და სანდო პარტნიორს/ინვესტორს;