ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

 ონლაინ ტრენინგები

კომპანია ებიტ ჯგუფმა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაიწყო უფასო ონლაინ ტრენინგების სერია. აპრილის თვეში ჩატარდება ოთხი უფასო ონლაინ ტრენინგი შემდეგი გრაფიკით:

  • 13 აპრილი - სამშენებლო კონტრაქტების აღრიცხვა - IFRS 15
  • 18 აპრილი - იჯარა - IFRS 16
  • 28 აპრილი - იჯარა - IFRS 16 
  • 30 აპრილი - წარმოების ფინანსების მართვა