ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

IFRS სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional

კურსის შესახებ: ფასს სტანდარტების სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional Course მოიცავს ყველა აქტუალურ სტ...

700 GEL

IFRS For SMEs-ს გამოყენება პრაქტიკაში-ანგარიშგების მომზადება ექსელში

კურსის შესახებ: კურსი შედგება ორი ნაწილისაგან, პირველი ნაწილი - მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ გა...

600 GEL

საგადასახადო და IFRS აღრიცხვას შორის სხვაობების ანალიზი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს საგადასახადო და IFRS სტანდარტებით აღრიცხვას შორის არსებული ყველა მნიშვნელოვანი ...

250 GEL

კორპორატიული ტრენინგი IFRS სტანდარტებში

კურსის შესახებ: IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული კლიენტებისთვის, კურსი შექმნილია ...

GEL

საწყობების მენეჯმენტი და მიწოდების მართვა

კურსის შესახებ: ტრენინგი მსმენელს სთავაზობს გაიღრმავოს და მიიღოს ცოდნა სასაწყობე მენეჯმენტის და მიწოდების მარ...

450 GEL

ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის

კურსის შესახებ: ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ...

1050 ლარი GEL

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პრაქტიკული კურსი მე-3 კატეგორიის კომპანიებისთვის

კურსის შესახებ: კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შ...

350 ლარი GEL

ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა - ბასს 41

კურსის შესახებ: სოფლის მეურნეობის და მინერალური რესურსების აღრიცხვა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე სპეციფიური საკით...

100 GEL

წარმოების ფინანსების მართვა

კურსის შესახებ: თუ თქვენ მუშაობთ საწარმოო კომპანიაში ან დაინტერესებული ხართ აღნიშნული სფეროს ფინანსების მართვ...

400 ლარი GEL

ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის

კურსის შესახებ: ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისაც...

1050 ლარი GEL

შრომითი რეგულაციების დანერგვა ორგანიზაციებში

კურსის შესახებ: ტრენინგ კურსის შექმნის საჭიროება განაპირობა შრომის რეგულაციების მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ და პ...

450 GEL

ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და კოეფიციენტების ანალიზი

კურსის შესახებ: კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და მ...

450 GEL

იჯარა - IFRS 16

კურსის შესახებ:  ტრენინგზე დეტალურად განვიხილავთ იჯარასთან დაკავშირებულ საკითხებს - სააღრიცხვო პოლიტიკ...

150 GEL

Excel - Intermediate

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს არა მხოლოდ ზოგადი და საშუალო დონის ფუნქციონალის სწავლა-გამოყენებას, არამედ ისეთ...

350 GEL