ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

IFRS სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional

კურსის შესახებ: ფასს სტანდარტების სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional Course მოიცავს ყველა აქტუალურ სტ...

700 GEL

IFRS For SMEs-ს გამოყენება პრაქტიკაში-ანგარიშგების მომზადება ექსელში

კურსის შესახებ: კურსი შედგება ორი ნაწილისაგან, პირველი ნაწილი - მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ გა...

600 GEL

საგადასახადო და IFRS აღრიცხვას შორის სხვაობების ანალიზი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს საგადასახადო და IFRS სტანდარტებით აღრიცხვას შორის არსებული ყველა მნიშვნელოვანი ...

250 GEL

კორპორატიული ტრენინგი IFRS სტანდარტებში

კურსის შესახებ: IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული კლიენტებისთვის, კურსი შექმნილია ...

GEL

EXCEL - სიღრმისეული კურსი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს არა მხოლოდ ზოგადი და საშუალო დონის ფუნქციონალის სწავლა-გამოყენებას, არამედ ისეთ...

350 GEL

EXCEL - Professional

კურსის შესახებ: ექსელში მრავალწლიანი გამოცდილება არ არის ყოველთვის საკმარისი იმისათვის რომ იცოდე რა არის პროგ...

440 GEL

საწყობების მენეჯმენტი და მიწოდების მართვა

კურსის შესახებ: ტრენინგი მსმენელს სთავაზობს გაიღრმავოს და მიიღოს ცოდნა სასაწყობე მენეჯმენტის და მიწოდების მარ...

440 GEL

დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) ცვლილებების ტრენინგი

კურსის შესახებ: 2020 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს ) ახალი რეგულაცი...

200 ლარი GEL

პროექტების მართვა

კურსის შესახებ: თანამედროვე ორგანიზაციებში პროექტების მართვა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. წარმატებული პრ...

700 ლარი GEL

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

კურსის შესახებ: ფინანსები არაფინანსისტებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისა...

1050 GEL

საგადასახადო და IFRS აღრიცხვას შორის სხვაობების ანალიზი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს საგადასახადო და IFRS სტანდარტებით აღრიცხვას შორის არსებული ყველა მნიშვნელოვანი ...

250 GEL

IV კატეგორიის საწარმოთა სტანდარტი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტის  გავლას, როგორც&n...

200 GEL

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პრაქტიკული კურსი მე-3 კატეგორიის კომპანიებისთვის

კურსის შესახებ: კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შ...

400 ლარი GEL

IFRS For SMEs პრაქტიკული კურსი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ განხილვას, საქართველოს ბაზარზე დაფიქსირებული...

500 GEL