ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

IFRS For SMEs პრაქტიკული კურსი

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ განხილვას, საქართველოს ბაზარზე დაფიქსირებული...

500 GEL

IFRS სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional

კურსის შესახებ: ფასს სტანდარტების სიღრმისეული კურსი - Deep IFRS Professional Course მოიცავს ყველა აქტუალურ სტ...

700 GEL

ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა - ბასს 41

კურსის შესახებ: სოფლის მეურნეობის და მინერალური რესურსების აღრიცხვა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე სპეციფიური საკით...

100 GEL

წარმოების ფინანსების მართვა

კურსის შესახებ: თუ თქვენ მუშაობთ საწარმოო კომპანიაში ან დაინტერესებული ხართ აღნიშნული სფეროს ფინანსების მართვ...

250 ლარი GEL

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის

კურსის შესახებ: ფინანსები არაფინანსისტებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისა...

780 ლარი GEL

შრომის ახალი რეგულაციების დანერგვა ორგანიზაციებში

კურსის შესახებ: ტრენინგ კურსის შექმნის საჭიროება განაპირობა შრომის რეგულაციების მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ. 202...

300 GEL