ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

პარტნიორები

ვლადიმერ ბეჟაშვილი

მმართველი პარტნიორი

თამარ ჩხატარაშვილი

მმართველი პარტნიორი

ტრენერები