ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

თამარ ჩხატარაშვილი

ფინანსური მიმართულებით მუშაობის 12+ წლიანი გამოცდილება.
მმართველ პოზიციაზე მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება ისეთ სფეროებში როგორიც არის: წარმოება,
სასტუმროს ბიზნესი, სადაზღვევო, FMCG და ფარმაცევტული კომპანიები. საერთაშორისო კომპანიებთან
მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება. ტრენერად მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება.