ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

EBIT Group წარმოადგენს ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფს, რომელიც დაარსდა 2016 წელს, სხვადასხვა ბიზნეს-ინდუსტრიის მართვის
გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მიერ, კომპანიის მიზანია ორგანიზაციების მხარდაჭერა ბიზნესის განვითარებაში, როგორც
საკონსულტაციო კუთხით, ასევე პერსონალის გადამზადებით სხვადასხვა პრაქტიკული ტრენინგების დახმარებით.

EBIT Group კონსულტირებას უწევს საქართველოში მოქმედ უმსხვილეს კორპორაციებს როგორც ფინანსების მართვის, ასევე საოპერაციო
მენეჯმენტის და IFRS სტანდარტების მიმართულებით