ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Deep IFRS Professional Course

Course description: Deep IFRS Professional Course covers all the relevant standards. Over 50% of the training...

700 GEL

IFRS For SMEs

კურსის შესახებ: კურსი შედგება ორი ნაწილისაგან, პირველი ნაწილი - მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ გა...

600 GEL

Training on Differences Between Tax and IFRS Accounting

Course description: The course provides detailed analysis of all the differences existing between tax and IFR...

250 GEL

Corporate training in IFRS standards

კურსის შესახებ: IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი განკუთვნილია კორპორატიული კლიენტებისთვის, კურსი შექმნილია ...

GEL

Advanced Excel course

Course description: The course focuses not only learning and application of general and middle-level function...

350 GEL

EXCEL - Professional

Course description: Years-long experience using Excel is not always enough to know the novelties of the progr...

440 GEL

Warehouse Management and Supply Management

Course description: The training allows students to obtain and deepen their knowledge of warehouse and supply...

440 GEL

დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს) ცვლილებების ტრენინგი

კურსის შესახებ: 2020 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ს ) ახალი რეგულაცი...

200 ლარი GEL

Project Management

კურსის შესახებ: თანამედროვე ორგანიზაციებში პროექტების მართვა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. წარმატებული პრ...

700 ლარი GEL

Finances for Non-Financial Managers

კურსის შესახებ: ფინანსები არაფინანსისტებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისა...

1050 GEL

Training on Differences Between Tax and IFRS Accounting

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს საგადასახადო და IFRS სტანდარტებით აღრიცხვას შორის არსებული ყველა მნიშვნელოვანი ...

250 GEL

Financial Reporting Standard

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტის  გავლას, როგორც&n...

200 GEL

Preparation of Financial Statements according IFRS Standards

კურსის შესახებ: კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და შ...

400 ლარი GEL

IFRS For SMEs

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს IFRS For SMEs სტანდარტების დეტალურ განხილვას, საქართველოს ბაზარზე დაფიქსირებული...

500 GEL