ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Deep IFRS Professional Course

Course description: Deep IFRS Professional Course covers all the relevant standards. Over 50% of the training...

700 GEL

IFRS For SMEs

Course description: The course consists of two parts. The first part includes a detailed discussion of IFRS F...

600 GEL

Training on Differences Between Tax and IFRS Accounting

Course description: The course provides detailed analysis of all the differences existing between tax and IFR...

250 GEL

Corporate training in IFRS standards

Course description: IFRS Standards special course is intended for corporate clients. The course is specifical...

GEL

Warehouse Management and Supply Management

Course description: The training allows students to obtain and deepen their knowledge of warehouse and supply...

450 GEL

Finances for Non-Financial Managers

კურსის შესახებ: ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ...

1050 ლარი GEL

Preparation of Financial Statements according IFRS Standards

Course description: The course is completely focused on the practical part and includes preparation of indivi...

350 ლარი GEL

Accounting of Biological Assets

კურსის შესახებ: სოფლის მეურნეობის და მინერალური რესურსების აღრიცხვა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე სპეციფიური საკით...

100 GEL

Financial Management for Manufacturer Companies

კურსის შესახებ: თუ თქვენ მუშაობთ საწარმოო კომპანიაში ან დაინტერესებული ხართ აღნიშნული სფეროს ფინანსების მართვ...

400 ლარი GEL

Finances for Non-Financial Managers

კურსის შესახებ: ფინანსები ტოპ მენეჯერებისთვის განკუთვნილია კომპანიის სხვადასხვა რგოლის მენეჯერებისთვის, ვისაც...

1050 ლარი GEL

Establishing New Regulations of Labour Law in the Organizations

კურსის შესახებ: ტრენინგ კურსის შექმნის საჭიროება განაპირობა შრომის რეგულაციების მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ და პ...

450 GEL

Preparation of Financial Statements and Ratio Analysis

კურსის შესახებ: კურსი სრულად ორიენტირებულია პრაქტიკულ ნაწილზე და მოიცავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენას და მ...

450 GEL

Lease - IFRS 16

კურსის შესახებ:  ტრენინგზე დეტალურად განვიხილავთ იჯარასთან დაკავშირებულ საკითხებს - სააღრიცხვო პოლიტიკ...

150 GEL

Excel - Intermediate

კურსის შესახებ: კურსი მოიცავს არა მხოლოდ ზოგადი და საშუალო დონის ფუნქციონალის სწავლა-გამოყენებას, არამედ ისეთ...

350 GEL