თამარ ჩხატარაშვილი

ფინანსური მიმართულებით მუშაობის 12+ წლიანი გამოცდილება.

მმართველ პოზიციაზე მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება ისეთ სფეროებში როგორიც არის: წარმოება,
სასტუმროს ბიზნესი, სადაზღვევო, FMCG და ფარმაცევტული კომპანიები.

საერთაშორისო კომპანიებთან მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება.

ტრენერად მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება.