• ასორტიმენტის კოდირების სისტემა
 • ასორტიმენტის დაყოფს კატეგორიებად/ჯგუფებად/ბრენდებად/მომდებლებად
 • ასორტიმენტის აღრიცხვის განზომილება (ლიტრი/ცალი/კილოგრამი/ყუთი და ა.შ)
 • ასოტიმენტის ლოგისტიკური პარამეტრები (წონა/მოცულობა/შეფუთვა/პალეტის პარამეტრები)
 • ასორტიმენტის მოწოდების პარამეტრები (შეკვეთის მიცემის მინიმალური ხანგრძლივობა/ტრანსპორტირება გზაში/მომწოდებლების ანალიზი)
 • საწყობის პარამეტრები (პალეტ ადგილების რაოდენობა, საწყობის ტიპი, ბალკი სტელაჟური სისტემა)
 • მარაგების ბრუნვადობის კოეფიციენტები
 • მარაგების ბრუნვადობის დაანგარიშება შემდეგ ჭრილში

a) ასორტიმენტის
b) ასორტიმენტის კატეგორიების
c) ბრენდების ჭრილში

 • შეკვეთების მომზადების ციკლი სქემატურად
 • საქონლის მიღება, შიდა გადაადგილების ციკლი სქემატურად
 • საქონლის შეკვეთის პარამეტრები

a) ასორტიმენტის ანალიზი – ABC/XYZ ანალიზი
b) სეზონურობის კოეფიცინტი
c) მინიმალური ნაშთების (სადაზღვევო ბუფერული მარაგი) დაანგარიშება
d) მომწოდებლების სტაბილურობის ანალიზი
e) მოწოდების პირობები (შეკვეთის ვადა, ტრანპოსტირება )
f) მიღებული ფასდაკლების პირობები

 • საქონლის შეკვეთის პარამეტრები
 1. ასორტიმენტის ანალიზი – ABC/XYZ ანალიზი
 2. სეზონურობის კოეფიცინტი
 3. მინიმალური ნაშთების (სადაზღვევო ბუფერული მარაგი) დაანგარიშება
 4. მომწოდებლების სტაბილურობის ანალიზი
 5. მოწოდების პირობები (შეკვეთის ვადა, ტრანპოსტირება )
 6. მიღებული ფასდაკლების პირობები
 • საქონლის დეფიციტის დათვლის პრინციპები
 • სარეკლამო აქტივობების ზეგავლენის გათვალისწინება გაყიდვების პროგნოზირებისას
 • პროდუქტის მაკომპლექტებლები
 • პროდუქტის კანიბალიზაციის არსი და დაგეგვმა
 • შეკვეთების ფაილის მომზადება ექსელში

მარაგების მართვა

მიღება დასრულდა