შიდა აუდიტი

დემო

ზოგადი აღწერა:

რისკების მართვის პოლიტიკა კომპანიისთვის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენს. რისკების მინიმიზაციისათვის მნიშვნელოვანია გამართული ბიზნეს პროცესები, პროცედურებისა და შიდა კონტროლის მექანიზმების დახვეწა და მუდმივი მონიტორინგი. შიდა აუდიტი წარმოადგენს იმ რგოლს, რომელიც კომპანიაში უზრუნველყოფს რისკების მინიმიზაციას..

ჩვენ გთავაზობთ:

  • შიდა კონტროლის სისტემების ანალიზს და გაუმჯობესებას
  • კომპანიის ბიზნეს პროცესების ანალიზს და ოპტიმიზაციას
  • აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების ანალიზს და რეკომენდაციებს
  • კომპანიის რისკების მართვის პოლიტიკის განსაზღვრას.

შედეგად თქვენ მიიღებთ:

გამართულ ბიზნეს პროცესებს, სრულყოფილ კონტროლის მექანიზმებს და რისკების მართვის სწორ პოლიტიკას.