ინვესტიციების მოზიდვა

დემო

ზოგადი აღწერა:

ფინანსური რესურსების მოძიება, დაფინანსების სწორი სტრუქტურის ფორმირება და იაფი რესურსების მოძიება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია კომპანიების შემდგომი განვითარებისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ

  • კომპანიის შეფასებას და ბიზნეს გეგმის შემუშავებას
  • ინვესტორებისთვის საჭირო ინფორმაციის მომზადებას (პრეზენტაცია, ფინანსური ანგარიშგებები, კორპორაციული კოდექსის დანერგვა)
  • პოტენციური ინვესტორების მოძიებას, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ ბაზარზე
  • ინვესტორებთან მოლაპარაკების პროცესში მხარდაჭერას/მართვას

შედეგად თქვენ მიიღებთ:

სწორად დაგეგმილ დაფინანსების სტრუქტურას, იაფ ფინანსურ რესურსებს და სანდო პარტნიორს/ინვესტორს.